Home / Tag Archives: Shalat sunnah

Tag Archives: Shalat sunnah

Shalat Sunnah Paling Utama…

Nabi Shalallahu alaihi wasallam bersabda : وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ “Seutama-utama shalat sesudah shalat Fardlu, ialah shalat malam.” ________ HR. Muslim 1163, Syarh Shahih Muslim

Read More »