Home / Artikel / 65 Shahabat Yang Gugur Di Perang Uhud

65 Shahabat Yang Gugur Di Perang Uhud

SHAHABAT DARI KALANGAN MUHAJIRIN
1. Hamzah bin ‘Abdul-Muththalib Radhiyallahu anhu
2. Abdullah bin Jahsyi Radhiyallahu anhu
3. Mush’ab bin ‘Umair Radhiyallahu anhu
4. Syammas bin ‘Utsman Radhiyallahu anhu

SHAHABAT DARI KALANGAN ANSHOR (SUKU AUZ)
1. Amr bin Mu’adz bin an-Nu’man Radhiyallahu anhu
2. Al-Harits bin Anas bin Rafi’ Radhiyallahu anhu
3. Amarah bin Ziyad bin as-Sakan Radhiyallahu anhu
4. Salamah bin Tsabit bin Waqsy Radhiyallahu anhu
5. Amr bin Tsabit bin Waqsy Radhiyallahu anhu
6. Tsabit bin Waqsy Radhiyallahu anhu
7. Rifa’ah bin Waqsy Radhiyallahu anhu
8. Husail bin Jabir, ayah Hudzaifah, yang dikenal dengan al-Yaman Radhiyallahu anhu
9. Shaifi bin Qaizhi Radhiyallahu anhu
10. Hubab bin Qaizhi Radhiyallahu anhu
11. Abbas bin Sahl Radhiyallahu anhu
12. al Harits bin Aus bin Mu’adz Radhiyallahu anhu
13. Iyas bin Aus bin ‘Atik Radhiyallahu anhu
14. Ubaid bin at Taiyyihan Radhiyallahu anhu
15. Hubaib bin Yazîd bin Taim Radhiyallahu anhu
16. Yazid bin Hathib bin Umayyah bin Rafi’ Radhiyallahu anhu
17. Abu Sufyan bin al Harits bin Qais bin Zaid Radhiyallahu anhu
18. Hanzhalah bin Abi ‘Amir (al-Ghasîl) Radhiyallahu anhu
19. Unais bin Qatadah Radhiyallahu anhu
20. Abu Hayyah Radhiyallahu anhu , saudara seibu Sa’ad bin Khaitsamah Radhiyallahu anhu
21. Abdullah bin Jubair bin an-Nu’man Radhiyallahu anhu (komandan pasukan pemanah)
22. Khaitsamah Abu Sa’ad bin Khaitsamah Radhiyallahu anhu
23. Abdullah bin Salamah Radhiyallahu anhu
24. Subai bin Hathib bin al Harits bin Qais bin Haisyah Radhiyallahu anhu

SHAHABAT DARI KALANGAN ANSHOR (SUKU KHOZROJ)
1. Amr bin Qais Radhiyallahu anhu .
2. Qais bin ‘Amr Radhiyallahu anhu .
3. Tsabit bin ‘Amr bin Zaid Radhiyallahu anhu .
4. Amir bin Mukhallad Radhiyallahu anhu .
5. Abu Hubairah bin al-Harits bin ‘Alqamah Radhiyallahu anhu .
6. ‘Amr bin Mutharrif bin ‘Alqamah bin ‘Amr Radhiyallahu anhu .
7. Aus bin Tsabit bin al-Mundzir Radhiyallahu anhu .
8. Anas bin an-Nazhar Radhiyallahu anhu .
9. Qais bin Mukhallad Radhiyallahu anhu .
10. Kaisan maula Bani ‘Adi bin an-Najjar Radhiyallahu anhu .
11. Sulaim bin al-Harits Radhiyallahu anhu .
12. Nu’man bin Abdi ‘Amr Radhiyallahu anhu .
13. Kharijah bin Zaid bin Abai Zuhair Radhiyallahu anhu .
14. Sa’ad bin ar-Rabi bin ‘Amr bin Abu Zuhair Radhiyallahu anhu .
15. Aus bin al-Arqam bin Zaid Radhiyallahu anhu .
16. Malik bin Sinan bin ‘Ubaid Radhiyallahu anhu (ayah Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu anhu ).
17. Sa’id bin Suwaid bin Qais bin ‘Amir bin ‘Abbad bin al-Abjar Radhiyallahu anhu .
18. ‘Utbah bin Rabi bin Rafi’ Radhiyallahu anhu .
19. Tsa’labah bin Sa’d bin Malik Radhiyallahu anhu .
20. Tsaqf bin Farwah bin al-Badan Radhiyallahu anhu .
21. Abdullah bin ‘Amr bin Wahb Radhiyallahu anhu .
22. Dhamrah bin ‘Amr bin Ka’b bin ‘Amr bin al-Juhani Radhiyallahu anhu .
23. Naufal bin ‘Abdullah Radhiyallahu anhu .
24. Abbas bin ‘Ubadah bin Nadhlah bin Malik bin al-‘Ajlan Radhiyallahu anhu .
25. Nu’man bin Malik bin Tsa’labah bin Fihr bin Ghanm bin Salim Radhiyallahu anhu .
26. al Mujaddar bin Dziyad bin ‘Amr bin Zamzamah bin ‘Amr bin ‘Amarah Radhiyallahu anhu .
27. ‘Ubadah bin al-Hashas Radhiyallahu anhu .
28. Rifa’ah bin ‘Amr Radhiyallahu anhu .
29. ‘Abdullah bin ‘Amr bin Haram bin Tsa’labah bin Haram Radhiyallahu anhu .
30. ‘Amr bin al-Jamuh bin Zaid bin Haram Radhiyallahu anhu .
31. Khallad bin ‘Amr bin al-Jamuh bin Zaid bin Haram Radhiyallahu anhu .
32. Abu Aiman maula ‘Amr bin al-Jamuh Radhiyallahu anhu .
33. Salim bin ‘Amr bin Hadidah Radhiyallahu anhu .
34. Antarah maula Salim bin ‘Amr bin Hadidah Radhiyallahu anhu .
35. Sahl bin Qais bin Abu Ka’b bin al Qain Radhiyallahu anhu .
36. Dzakwan bin Abd Qais Radhiyallahu anhu .
37. Ubaid bin al-Mu’alla bin Ludzan Radhiyallahu anhu .

(Majallatul-Jami’atil-Islamiyyah, Madinah, KSA, Edisi 124, Th. XXXVI, 1424 H)

About Tim Shahihfiqih

Seorang tholabul ilmi di bumi Allah. | Kepala Bidang Pendidikan Bimbingan Islam (Agustus 2015 - Maret 2016 Berlanjut Januari 2017- Januari 2018) | Kepala Bidang Dakwah Offline Bimbingan Islam (Agustus 2015 - Maret 2016 Berlanjut Januari 2017- Januari 2018) | Kepala Divisi BiASTV (2017- Juli 2019) | Manajer Program CS Peduli (September 2018- Juli 2019) | Media Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad (Februari 2018 - Januari 2019) | Ketua HSI Media (Agustus 2019 - Februari 2021)

Check Also

Hubungan Lisan Dan Sakaratul Maut

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata,‏فمَن حفظَ لسانهُ لأجلِ الله تعالىٰ في الدنيا ، أطلقَ اللهُ لسانهُ …

Diantara Cara Melindungi Dari Kemunafikan

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah berkata :كثرة ذكر الله عز وجل أمانٌ من النفاق، فإن المُنافقين …

Kirim Pertanyaan ke Shahihfiqih.com - Bertanya ke ulama - Kirim pertanyaan ke Ulama